Barnatron forma part de

AVIS LEGAL

Obligació d'informació general

D'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d'informació general d'aquesta web:

Titular: BARNATRON, S.A.
CIF: A61876876
Adreça: Josep Anselm Clavé, 100 08950 Esplugues de LLobregat
Telèfon: 93 473 51 44

Dades registrals:
Registre Mercantil de: Barcelona
Full: B-193423 Incs. 1ª
Foli: 29
Tom: 31547

Clàusula d'exempció de responsabilitat

© BARNATRON, S.A. 2009 no té coneixement efectiu i actual que els continguts enllaçats des del web amb URL BARNATRON, S.A. puguin ser il·lícits, usats il·lícitament o d'alguna manera perjudicials per a tercers. Per actuar amb la major diligència possible davant d'aquestes eventualitats, el titular demana que li comuniquin immediatament a través de contacte, per qualsevol mitjà fefaent en dret, amb identificació precisa del comunicant que inclogui dades suficients de contacte, i amb una exposició detallada i exhaustiva sobre el contingut presumptament il·lícit, la presumpta il·licitud de l'ús del contingut, o el presumpte perjudici. © BARNATRON, S.A. 2009 tampoc garanteix l'absència de virus, i exclou qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol tipus causats per aquest motiu.

Avís de Copyright

© BARNATRON, S.A. 2009. Reproducció autoritzada sempre que es citi la font, llevat que s'indiqui el contrari. Quan calgui una autorització prèvia per a la reproducció o l'ús de dades, aquesta autorització cancel·larà l'autorització general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d'ús. Tot enllaç de tercers al web ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els "enllaços profunds" i el "framing".

Consentiment de l'usuari

Excepte els camps en què expressament s'indiqui el contrari, el lliurament d'informació requerida sobre dades personals tindrà caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que BARNATRON, S.A. pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

BARNATRON, S.A.    Josep Anselm Clavé, 100   08950 Esplugues de Llobregat   Tel.: 93 473 51 44   Fax: 93 473 48 39   info-Barnatron@cetir.es
© 2010 BARNATRON
Avís legal