Barnatron forma part de

PROCEDIMENTS DE TREBALL I CONTROL DE QUALITAT

Barnatrón és un Laboratori Farmacèutic i, com a tal, aplica normes estrictes en matèria de garantia de qualitat en la producció i control dels radiofàrmacs amb la finalitat de garantir el respecte de les exigències actuals en matèria de seguretat, de qualitat i d’eficàcia.

Paquet de transport

Barnascan 3000 Mbq/ml, Fluorscan 1700 i 3000 MBq/ml, es comercialitzen en vials de vidre multidosis. El vial està introduït en un contenidor de plom de 3 cm de gruix i al mateix temps en un contenidor amb tanca.  El paquet de transport compleix amb les exigències del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) per al transport de material radioactiu per carretera i per avió.

BARNATRON, S.A.    Josep Anselm Clavé, 100   08950 Esplugues de Llobregat   Tel.: 93 473 51 44   Fax: 93 473 48 39   info-Barnatron@cetir.es
© 2010 BARNATRON
Avís legal