Barnatron forma part de

RADIOFÀRMACS

Especialitats radiofarmacèutiques

Barnatron és titular i fabricant de l’especialitat Barnascan 3000 MBq/ml, solució injectable i fabricant de les especialitats Fluorscan 1700 MBq/ml i Fluorscan 3000 MBq/ml. Les tres especialitats contenen al principi actiu [18F]-fludesoxiglucosa i es distribueixen en vials multidosi de 10 ml. L’activitat normal recomanada per dosi per a un adult és de 185 a 370 MBq. 

 

Altres Radiofàrmacs:

a) Producció de radiofàrmacs marcats amb [18F-]:Fluorur sòdic Na [18F], per a estudis d’os, Timidina  [18F]- FLT i  [18F] FDDNP amb aplicació en el camp de l’oncologia i la malaltia d’Alzheimer.

 

b) Producció de radiofàrmacs marcats amb 11C : [11C]-Colina, [11C]-Metionina i [11C]-Flumazenil  amb aplicació en el camp de l’oncologia i la neurologia.

 

c) Producció de radiofàrmacs marcats amb [18F2-18F-] : [18F-] - DOPA amb aplicació en malalties relacionades con el trastorno del moviment.  

 

Informació sobre la sol·licitut 

Les sol·licituds de dosis de Barnascan 3000 MBq/ml, Fluorscan 1700 MBq/ml i  Fluorscan 3000 MBq/ml, solucions injectables i que contenen el principi actiu [18F]-fludesoxiglucosa es realitzaran per fax o per correu electrònic, indicant el nombre de dosis sol·licitat i la seva hora d’administració.

De forma general, la sol·licitud de dosis haurà de realitzar-se no més tard de les 17 hores del dia anterior. Barnatron respon a sol·licituds realitzades en hores posteriors.

Dosis urgents: Barnatron pot lliurar dosis el mateix dia de l’administració però sempre havent fet la consulta telefònica prèvia. 

BARNATRON, S.A.    Josep Anselm Clavé, 100   08950 Esplugues de Llobregat   Tel.: 93 473 51 44   Fax: 93 473 48 39   info-Barnatron@cetir.es
© 2010 BARNATRON
Avís legal